Lidmaatschap

De contributie van het lidmaatschap van Tafeltennisvereniging Rijssen bedraagt:
€15,- per maand.
Dit bedrag is inclusief trainings- en competitietoeslag.
Betaling dient middels automatische incasso per kwartaal plaats te vinden. De contributie wordt jaarlijks structureel met 2,5% verhoogd.

Indien het voor u lastig is aan de contributieverplichting te voldoen willen
wij u wijzen op de mogelijkheid van financiële steun via het jeugdsportfonds. Dit fonds ondersteund minder draagkrachtige ouders die financieel niet in staat zijn om contributie te betalen. Vraag hiernaar bij het bestuur.

Het is ook mogelijk om je aan te melden als “ondersteunend lid”. Als ondersteunend lid mag je meedoen aan interne toernooien, zoals de clubkampioenschappen. Het is echter niet toegestaan deel te nemen aan trainingen en competitiewedstrijden. De kosten voor “ondersteunende leden” bedragen €25,- per jaar.

Opzeggen lidmaatschap:
Halfjaarlijks, schriftelijk. Dit kan worden verstuurd naar Leonie Nijkamp.

Lid worden?

    Persoonlijke gegevens


    Adresgegevens

    Toestemming gebruik beeldmateriaal

    De vereniging mag beeldmateriaal gebruiken*

    Betaalgegevens