Historie TTVR

Al sinds 1955 was er een klein groepje tafeltennissers, aan de Enterstraat werd er in het toenmalige café Struik gespeeld op de daar aanwezige “tafel”.
In 1961 vormden enkele leegstaande lokalen van de toenmalige Schildschool het eerste echte “clubhuis”. De TTVR was een heuse club opgericht door de gebroeders Boerman en met dhr. Ballast als “beheerder”. De club telde destijds 10 leden, allemaal jeugdleden die op 2 tafels hun sport beoefenden.

Nadat de Schildschool gesloopt werd in verhuisden we naar de “bovenzaal” van de sporthal aan de Welleweg in Rijssen. Ondertussen groeide het aantal leden gestaag en werd deze ruimte alweer te klein. In 1968 vonden we een nieuw onderkomen in gebouw “Jeruel” aan de huttenwal.
Omdat dit gebouw ook als Kerk diende, was het een heel gebeuren om de 4 tafels op te bergen en alle stoelen klaar te zetten voor de zondag.
Uiteindelijk was dit een tijdelijke oplossing en verhuisden we opnieuw, dit keer naar de “Schoolstraat”. Hier konden we met 6 tafels tegelijk spelen en hadden we voldoende ruimte voor de 4 senioren- en 5 jeugdteams. Helaas stagneerde begin jaren ’ 70 ons ledenaantal en moesten we een stapje terug doen. We verhuisden in 1972 naar het huidige “Pandje 11” in Rijssen.
De vereniging beschikte nog over 2 tafels maar moest noodgedwongen stoppen wegens gebrek aan animo, de club werd formeel opgeheven.

In september 1985 was het dhr. Dubbelaar die een nieuwe tafeltennisvereniging wilde beginnen in Rijssen. De eerste bijeenkomst werd gehouden bij Café Dorus aan de Enterstraat in Rijssen.
Tussen de voor ons spel hinderlijke pilaren speelden we desondanks op 2 tafels. Menig TL balk is er van het plafond geslagen, een alles behalve ideale ruimte, maar er was onderdak.
Met omzwervingen als het Parkgebouw en Speeltuin Irene kwamen we eind jaren ’80 opnieuw uit aan de Schoolstraat, het ledenaantal steeg gestaag en men had hier tot 1998 een prima plek.
In dat jaar moest de TTVR de zaal verlaten i.v.m. de (verkoop) plannen van de gemeente.
Ondanks vele inspanningen om er te blijven moest gezocht worden naar een nieuwe locatie.

Omdat de vereniging intussen flink gegroeid was, bleek dit bestuurlijk een behoorlijke klus.
We speelden zelfs een tijdje op 2 locaties, te weten: de Marijkelaan (Duivenkeet) en de sporthal aan de Stroekeld. Door de aanhoudende groei kende de TTVR in 2003 op gegeven moment zelfs 9 jeugdteams. In deze periode werd door het eerste jeugdteam de kampioenspoule gehaald. Een absoluut sportief hoogtepunt van de TTVR.

Opslag van tafels en andere spullen werd problematisch en ook was er behoefte aan een eigen ontvangstruimte voor bezoekende vereniging. Begin 2002 werd deze gevonden, in samenwerking met de gemeente werd de huidige locatie aan de Haarzijde aangewezen als meest ideaal. De gemeente besloot er een “eigen” ruimte bij te bouwen zodat onze vereniging vanaf dat moment een eigen “thuis” had. Dit werd in 2010 gevierd met een 25-jarig jubileum.
TTVR is na veel omzwervingen uiteindelijk een stabiele vereniging geworden waar jong en oud kan genieten van “onze” sport tafeltennis.